Raport Zintegrowany KGHM Polska Miedź S.A.
oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
za rok 2020

Program promocji zdrowia i przeciwdziałania zagrożeniom środowiskowym KGHM Polska Miedź S.A.

Celem programu jest otoczenie opieką profilaktyczną mieszkańców Zagłębia Miedziowego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży

Odbywa się on poprzez realizację takich zadań, jak:

  • wyjazdy profilaktyczno-zdrowotne do górskich lub nadmorskich uzdrowisk w ramach tzw. zielonych szkół
  • całoroczne zajęcia rehabilitacyjno-sportowe na basenie
  • badania monitorujące obecność ołowiu we krwi
  • badania w zakresie obecności arsenu w organizmie mieszkańców regionu
  • edukacja ekologiczna połączona z promocją zdrowia

Program Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiskowym realizowany jest od dwóch lat przez Fundację KGHM Polska Miedź we współpracy z firmą zewnętrzną.

Wyniki wyszukiwania