Raport Zintegrowany KGHM Polska Miedź S.A.
oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
za rok 2020

Nasze przewagi konkurencyjne

Zasięg działania Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., unikalna w skali światowej kompleksowość procesów wydobywczych i przetwórczych, innowacyjność i stabilność finansowa wraz z bogatym, wieloletnim doświadczeniem, pozwalają oferować jej na rynku produkty i usługi odpowiadające oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających odbiorców.

Przewagi konkurencyjne KGHM Polska Miedź S.A.

kghm grafiki-71 kghm grafiki-71

Globalny zasięg działalności

W XXI wieku KGHM Polska Miedź S.A. stała się globalnym podmiotem wydobywczo-przetwórczym, obecnym na czterech kontynentach. Tak duża skala działalności z jednej strony znacznie ogranicza ryzyko zaburzeń w ciągłości i jakości produkcji, z drugiej – pozwala na ciągły transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy poszczególnymi zakładami. Stosowana polityka mobilności pozwala oddelegowywać w Grupie Kapitałowej najlepszych specjalistów wszędzie tam, gdzie ich ekspertyza jest niezbędna do uzyskania korzyści biznesowych. To również zdywersyfikowanie i powiększenie portfolio produktowego.

Unikatowe kompetencje i umiejętności

W 60-letniej historii KGHM Polska Miedź S.A. zdobyła doświadczenie, wiedzę oraz umiejętności, które pozwoliły przekształcić się z lokalnej firmy wydobywczej w międzynarodową grupę odgrywającą znaczącą rolę w światowym rynku metali nieżelaznych. Umiejętności pracowników są i będą w przyszłości wykorzystywane jako jeden z podstawowych elementów budowy przewagi konkurencyjnej w branży oraz w budowie silnej pozycji Polski jako ośrodka przemysłowego. Unikatowym jest również posiadanie przez Grupę Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A. pełnego, zintegrowanego ciągu biznesowego. Od eksploracji złóż, przez ich udostępnienie i eksploatację wraz z produkcją maszyn górniczych oraz materiałów wybuchowych, przeróbkę, recykling, proces hutniczy, sprzedaż, uwzględniając w tych procesach zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczną biznesu.

Innowacyjność

Innowacyjność to jedna z przewag konkurencyjnych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Prace nad nowatorskimi rozwiązaniami prowadzone są na różnych szczeblach przedsiębiorstwa poprzez korzystanie zarówno ze współpracy z niezależnymi podmiotami, jednostkami naukowymi, jak i docenianie potencjału twórczego oraz pomysłowości własnej kadry. Pracownicy najlepiej znają specyficzne potrzeby i potrafią identyfikować obszary oraz rozwiązania, które przekładają się na lepsze efekty i większe bezpieczeństwo, poprawę ergonomii pracy pracowników oraz ochronę środowiska. Sukces Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. zależy od innowacyjności, zaangażowania i współdziałania wielu tysięcy pracowników posiadających różnorodną wiedzę i doświadczenia. Identyfikowanie talentów i budowanie ich indywidualnych ścieżek rozwoju, dopasowanych do możliwości i potrzeb organizacji, to klucz do dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Zintegrowany proces – od eksploracji po sprzedaż

W Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. procesy produkcyjne i okołoprodukcyjne przebiegają według dwóch zaprezentowanych poniżej schematów:

Zintegrowana działalność geologiczno-górnicza i hutnicza w KGHM Polska Miedź S.A.
kghm grafiki-73 (1) kghm grafiki-73 (1)
Uproszczony schemat podstawowej działalności w Grupie Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD.
kghm grafiki-74 (1) kghm grafiki-74 (1)

Produkcja KGHM Polska Miedź S.A. jest w pełni zintegrowanym procesem, w którym produkt końcowy jednej fazy technologicznej stanowi wsad (półprodukt) wykorzystywany w następnej fazie. Górnictwo KGHM Polska Miedź S.A. obejmuje trzy Oddziały wydobywcze: ZG Lubin, ZG Rudna, ZG Polkowice-Sieroszowice. W kolejnej fazie Oddział Zakłady Wzbogacania Rud przygotowuje koncentrat dla hut, a Oddział Zakład Hydrotechniczny jest odpowiedzialny za zagospodarowywanie odpadów powstałych w procesie wzbogacania rud miedzi. W ramach struktury organizacyjnej KGHM działają oddziały hutnicze: HM Legnica i HM Głogów oraz walcownia HM Cedynia.

Warto zauważyć, że w ostatnim okresie KGHM Polska Miedź S.A. dynamicznie rozbudowuje w ramach swojej działalności elementy związane z realizacją koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym. Rozwija więc w swym ciągu produkcyjnym kwestię recyklingu oraz jeszcze lepszego wykorzystania odpadów poprodukcyjnych, jako tzw. wtórnych źródeł surowcowych.

Głównym przedmiotem działalności spółek Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. jest produkcja górnicza metali, m.in. miedzi, molibdenu, niklu, złota, platyny, palladu, prowadzona zarówno w kopalniach odkrywkowych jak i podziemnych, a także realizacja projektów górniczych oraz eksploracyjnych.

Wyniki wyszukiwania