Raport Zintegrowany KGHM Polska Miedź S.A.
oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
za rok 2020

Misja i wizja organizacji

Wierzymy, że miedź i inne minerały, jakie dostarczamy naszym klientom na wszystkich kontynentach, są i będą niezbędne dla rozwoju całego szeregu branż i sektorów w przewidywalnej przyszłości. Z tego powodu naszą misją jest „By zawsze mieć miedź”, zaś wizją „Efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów w celu osiągnięcia pozycji lidera zrównoważonego rozwoju".

Misja

By zawsze mieć miedź

Wizja

Efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów w celu osiągnięcia pozycji lidera zrównoważonego rozwoju

Prowadzenie biznesu w zgodzie z ideą Zrównoważonego Rozwoju – to podstawa naszej wizji. Aby być liderem Zrównoważonego Rozwoju, musimy brać pod uwagę różne czynniki. Wśród nich są wielkość i wielowątkowość działalności biznesowej, czy długoletnie funkcjonowanie Grupy. To wiąże się ze świadomą odpowiedzialnością za racjonalne korzystanie z zasobów. Bierzemy też pod uwagę wpływ Grupy na otoczenie, głównie w działalności na rzecz społeczeństwa i środowiska.

Wyniki wyszukiwania