Raport Zintegrowany KGHM Polska Miedź S.A.
oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
za rok 2020

Programy CSR KGHM Polska Miedź S.A.

Społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój to dziś ważne elementy działalności biznesowej. Firma, która dba o rozwój własnej organizacji musi uwzględniać działania mające na celu osiągnięcie równowagi między dochodowością przedsiębiorstwa, a szeroko rozumianym interesem społecznym.

Wyjątkowego znaczenia CSR nabiera w branży wydobywczej. Firmy takie jak KGHM Polska Miedź S.A., ze względu na specyfikę swojej działalności, ponoszą szczególną odpowiedzialność za realizowane przedsięwzięcia.

Spółka, planując i realizując działania CSR, których adresatami i bezpośrednimi odbiorcami są społeczni beneficjenci otoczenia Spółki, podtrzymuje ważną dla koncernu „licencję na działanie”, przejawiającą się społeczną akceptacją działalności biznesowej KGHM w sektorze wydobywczym.

Program EKO-Zdrowie został uruchomiony w 2014 roku, w ramach działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Priorytetem programu EKO-Zdrowie jest szczególnie promocja profilaktyki zdrowotnej i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Zagłębia Miedziowego. W założeniu program podejmuje projekty/inicjatywy na rzecz promocji wśród mieszkańców regionu profilaktyki zdrowotnej, aktywnego stylu życia, ruchu i rekreacji – tym samym dbania o zdrowie dzieci, osób dorosłych i seniorów.

Sport to moja pasja, mój zawód i moje życie. To także recepta na zdrowie dla wszystkich – pozwala zachować dobrą kondycję i pomaga zredukować stres. Dlatego gorąco kibicuję programowi EKO-Zdrowie, który promuje aktywny styl życia wśród mieszkańców Zagłębia Miedziowego.

Radosław Kawęcki
Polski pływak, trzykrotny Mistrz Świata na krótkim basenie na dystansie 200 metrów, trzykrotny Mistrz Europy, dwukrotny Wicemistrz Świata, siedmiokrotny Mistrz Europy na krótkim basenie na dystansie 100 i 200 metrów, stypendysta programu KGHM „Miedziane Rywalizacje”.

Na działania prozdrowotne programu składają się cykliczne zajęcia: Nordic Walking dla dorosłych, gimnastyki rekreacyjnej dla seniorów oraz lekcje nauki pływania dla dzieci.

Projekt zajęć Nordic Walking dedykowany jest osobom, które ukończyły 35-ty rok życia. Zakłada on cykliczne zajęcia z udziałem wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów w różnych miastach regionu Zagłębia Miedziowego. Uczestnicy nabywają bądź doskonalą podstawowe umiejętności marszu z kijami oraz uczestniczą w prelekcjach poświęconych technikom Nordic Walking i zasadom zdrowego odżywiania.

Nordic Walking działa na organizm tak jak bieganie, ale nie obciąża nadmiernie stawów i kręgosłupa. Odciąża za to stawy biodrowe i kolanowe, lędźwiowy odcinek kręgosłupa, rozluźnia także napięcie mięśni barków, szyi i grzbietu. Poza tym nie wymaga specjalistycznego sprzętu oraz w bezpieczny sposób (z niewielkim ryzykiem kontuzji) angażuje do 90 % mięśni ciała

Do tej pory odbyło się 10 edycji projektu Nordic Walking, w których uczestniczyło ponad 1 500 osób

Nauka pływania zakłada cykliczne lekcje podstaw pływania dla dzieci w wieku 5-10 lat. Zajęcia odbywają się w krytych pływalniach kilku miast Zagłębia Miedziowego: Chojnowie, Legnicy, Lubinie, Polkowicach, Głogowie i Rudnej, a dzieci podstawowych umiejętności poruszania się w wodzie nabywają pod okiem wykwalifikowanych instruktorów z klubów pływackich regionu. Pływanie to sport polecany szczególnie dzieciom. Pomaga zadbać o prawidłową postawę ciała i skorygować skrzywienie kręgosłupa. Dzięki tej dyscyplinie dziecko zdrowo się rozwija, jest sprawne fizycznie, ma dobrą kondycję oraz koordynację ruchową. Zajęcia w wodzie mają również bardzo pozytywny wpływ na układy oddechowy i krążeniowy.

Do tej pory odbyło się 10 edycji projektu nauki pływania, w których uczestniczyło około 3 000 dzieci

Gimnastyka rekreacyjna z użyciem specjalistycznych hamaków to projekt dedykowany dla seniorów, realizowany w kilku miastach regionu: Lubinie, Legnicy, Polkowicach, Głogowie, Chojnowie, Ścinawie i Złotoryi. Zajęcia odbywają się z udziałem instruktorów ruchu i lekarzy rehabilitantów.

Projekt specjalistycznych zajęć niesie ze sobą wiele korzyści, m.in.:

  • wzmacnia i rozciąga mięśnie
  • przywraca naturalną ruchomość w stawach
  • minimalizuje bóle pleców i mięśni
  • poprawia krążenie krwi
  • stymuluje pracę układu odpornościowego
  • wspiera pracę organów wewnętrznych
  • poprawia pamięć i koncentrację
  • działa na kłopoty ze snem
  • zapobiega depresji

Do tej pory w trzech edycjach projektu Gimnastyka rekreacyjna udział wzięło ponad 250 osób w wieku 55-80 lat

W 2020 roku, z uwagi na uwarunkowania epidemiologiczne, Spółka w ramach programu EKO-Zdrowie realizowała szereg projektów online kierowanych do pracowników i mieszkańców regionu. Materiały instruktażowe z zakresu Nordic Walking, pływania, jazdy na rolkach, zajęć dla seniorów czy ogólnej aktywności ruchowej z udziałem znanych postaci sportu miały celowo inspirować odbiorców do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Wolontariat KGHM rośnie w siłę. Mimo pandemii przeprowadzono kilkadziesiąt akcji wsparcia. W trudnym, 2020 roku, aktywność wolontariatu pracowniczego w KGHM Polska Miedź S.A. nie zmalała. Pracownicy miedziowego giganta wzięli udział w kilkudziesięciu projektach dla potrzebujących mieszkańców Zagłębia Miedziowego.

Jak co roku pracownicy Spółki na spektakularną skalę włączyli się w ogólnopolską akcję „Szlachetna Paczka”. Podarunki dla rodzin przygotowano w ramach oddziałów KGHM, ale również indywidualnie. Tych przygotowanych przez grupy pracowników było ponad 100. Pomoc i kontakty z rodzinami są kontynuowane po finale akcji.

Wolontariusze KGHM po zakończeniu działań w ramach „Szlachetnej Paczki” włączyli się w akcję pomocy pogorzelcom z Lubina. Matka samotnie wychowująca dzieci dostała zapasy żywności i potrzebne artykuły, takie jak odzież czy środki higieniczne.

Pracownicy KGHM szczególnie intensywnie zajmowali się osobami starszymi z Dolnego Śląska. Wolontariusze przygotowali blisko 3 tys. paczek żywnościowych. I nie były to jedyne działania, bo seniorzy częściej niż materialnej pomocy potrzebowali po prostu kontaktu. Wolontariuszka Karolina, zgodnie z założeniami, miała wychodzić na spacery z psem pani Wandy z Legnicy. „Finalnie, choć ani razu nie wyszłam z pupilem seniorki, nasze liczne rozmowy telefoniczne były niezwykle inspirujące” – mówiła Karolina, pracownica KGHM.

Wolontariusze KGHM angażowali się również w pomoc potrzebującym kolegom z KGHM. Wsparcie otrzymał m.in. Daniel, pracownik O/ZG Polkowice-Sieroszowice. Dzięki zbiórce zorganizowanej przez kolegów i koleżanki mógł uczestniczyć w turnusie rehabilitacyjnym w jednym z najlepszych ośrodków w Polsce. Aktualnie wolontariusze samodzielnie przeprowadzają remont i dostosowują dom do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Warto dodać, że pracownicy KGHM zrzeszeni w klubach krwiodawców, oddali w tym roku ponad tysiąc litrów krwi. Do tego imponującego wyniku trzeba doliczyć jeszcze indywidualnych dawców oraz dawców osocza, zwłaszcza od ozdrowieńców. Wolontariusze bez wahania odpowiedzieli na apele stacji krwiodawstwa w regionie.

Aktywność pracowników KGHM została doceniona przez Starostwo Powiatowe w Lubinie. Miedziowa spółka została laureatem tegorocznej nagrody w kategorii FIRMOWY WOLONTARIAT. Urzędnicy wyróżnili Spółkę za promowanie różnorodnych form zaangażowania społecznego i kształtowanie postaw prospołecznych.

Program wolontariatu pracowniczego „Miedziane Serce” działa w KGHM Polska Miedź S.A. od 2014 roku. Wsparcie udzielane przez pracodawcę odbywa się w ramach rozwoju osobistego pracowników oraz realizacji ich pasji, a wspólne zaangażowanie w realizację ważnych społecznie działań zwiększa integrację i zadowolenie z pracy. Poprzez działania wolontariackie wzmacniane są wartości, które na co dzień przyświecają pracownikom KGHM – odpowiedzialność, bezpieczeństwo, zorientowanie na wyniki, odwaga i współdziałanie. Pracownicy angażujący się w organizację czy udział w akcjach charytatywnych stają się ambasadorami marki KGHM Polska Miedź S.A. i są najlepszym dowodem na skuteczność odpowiednio prowadzonej polityki społecznej odpowiedzialności biznesu.

2020 rok pokazał, że nic nie jest oczywiste. Nauczył nas radzić sobie z nieprzewidywalnymi sytuacjami. Udowodnił, że można liczyć na szlachetne serca pracowników KGHM, angażujących się w projekt wolontariatu pracowniczego pod nazwą „Miedziane serce”. Wolontariusze, przy zachowaniu obostrzeń sanitarnych, wspierali w 2020 roku seniorów, przygotowali paczki żywnościowe oraz zebrali pieniądze dla potrzebujących. Było to wyjątkowe zaangażowanie. Za to, wszystkim i każdemu z osobna, dziękował Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Aktywność pracowników KGHM została doceniona przez Starostwo Powiatowe w Lubinie. KGHM Polska Miedź S.A. została laureatem nagrody w kategorii FIRMOWY WOLONTARIAT 2020. Urzędnicy wyróżnili Spółkę za promowanie różnorodnych form zaangażowania społecznego i kształtowanie postaw prospołecznych.

27 marca 2019 roku w KGHM Polska Miedź S.A. zainaugurowano program stypendialny „Miedziane Rywalizacje”. W 2020 roku odbyła się jego II edycja. Podstawą do przyznania stypendium przez Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. są wzorowe osiągnięcia sportowe i zorientowanie na coraz lepsze wyniki. Program stanowi wsparcie dla sportowców, którzy odnoszą już znaczące sukcesy. W 2020 roku we współpracy z Ministerstwem Sportu przyznano stypendia 24 sportowcom, spośród których 7 pochodzi z Zagłębia Miedziowego. Wsparcie pozwala zawodnikom skupić się na treningach i dążeniu do najlepszych wyników.

Projekt Szkoła Przywództwa KGHM „Przewodnicy” to unikalne w skali Polski działanie, polegające na szkoleniu przyszłych liderów sfery biznesowej i społecznej oraz przygotowywaniu ich do pełnienia istotnej roli w dynamicznie zmieniającym się świecie. Uczestnicy kursu otrzymują wiedzę i umiejętności niezbędne współczesnym menadżerom. Wykładowcy i trenerzy, którzy szkolą przyszłych “Przewodników” kładą szczególny nacisk na praktyczną stronę zarządzania organizacjami, których otoczenie wymusza ciągłą adaptację, innowacyjność i kreatywność. Projekt Szkoła Przywództwa KGHM „Przewodnicy” adresowany jest do studentów ostatniego roku studiów magisterskich (lub równoważnych studiów II stopnia) oraz do niedawnych absolwentów (do 3 lat po studiach). Dodatkowo do udziału w programie mogą kandydować studenci studiów doktoranckich aż do ich zakończenia.

W ramach Szkoły Przywództwa KGHM „Przewodnicy” odbywały się wykłady, szkolenia i warsztaty z zakresu polityki i gospodarki, analizy i formułowania wniosków, reguł gospodarki wolnorynkowej i podstawowych zjawisk związanych z jej funkcjonowaniem, mechanizmów finansowych przedsiębiorstw i instytucji, zarządzania strategicznego, zarządzania projektami i organizacji pracy, komunikacji, dyskusji i wystąpień publicznych, innowacyjności i kreatywności oraz przywództwa. Zajęcia w ramach Szkoły prowadzą czołowi menadżerowie KGHM, zawodowi trenerzy i doradcy, a także emerytowani generałowie i admirałowie Sił Zbrojnych USA, którzy obecnie pracują w renomowanej firmie doradczej The Spectrum Group.

W 2020 roku, w ramach drugiej edycji Szkoły Przywództwa KGHM „Przewodnicy”, zajęcia rozpoczęło 30 studentów i absolwentów. Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej projektu.

Wyniki wyszukiwania