Raport Zintegrowany KGHM Polska Miedź S.A.
oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
za rok 2020

Model biznesowy

GRI[ ]

KGHM Polska Miedź S.A. – Jednostka Dominująca Grupy Kapitałowej jest czołowym światowym producentem miedzi i srebra z 60 letnim doświadczeniem w branży wydobywczej i przetwórczej rud miedzi.

KGHM Polska Miedź S.A. – Jednostka Dominująca Grupy Kapitałowej – to czołowy światowy producent miedzi i srebra. Posiadamy 60-letnie doświadczenie w branży wydobywczej i przetwórczej rud miedzi. W Polsce eksploatujemy jedno z największych złóż świata. Jego zasobność pozwala na kontynuowanie produkcji przez kolejne kilkadziesiąt lat. KGHM Polska Miedź S.A. produkuje m.in. też srebro, złoto, molidben, ołów, sól kamienną. Grupa Kapitałowa to globalna i innowacyjna organizacja prowadząca zaawansowaną technologicznie działalność w zakresie górnictwa i hutnictwa. Portfolio naszych projektów górniczych jest zdywersyfikowane. Model biznesowy podzieliliśmy na 7 obszarów. To właśnie poprzez nie Grupa Kapitałowa zapewnia pełen łańcuch tworzenia wartości od eksploatacji po sprzedaż gotowych produktów.

Model biznesowy Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

  • 102-9

Jak tworzymy wartość

kghm grafiki-75 (1) kghm grafiki-75 (1)

Wyniki wyszukiwania