Raport Zintegrowany KGHM Polska Miedź S.A.
oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
za rok 2020

Wybrane wskaźniki GRI Standards

  • 102-8

Łączna liczba pracowników

Łączna liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby) na 31 grudnia danego roku 2020 2019
Grupa Kapitałowa KGHM Polska
Miedź S.A.
KGHM
Polska Miedź
S.A.
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. KGHM
Polska Miedź
S.A.
Suma 34 116 18 440 34 328 18 444

Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników i odejść pracowników

  • 401-1

Liczba pracowników
(w przeliczeniu na osoby)
Liczba nowo zatrudnionych pracowników Procent nowo zatrudnionych pracowników
(w przeliczeniu na osoby)
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. KGHM Polska Miedź S.A. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. KGHM Polska Miedź S.A. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. KGHM Polska Miedź S.A.
Przyjęcia: 2020 33 526 18 529* 2 898 1 022 8,64 % 5,52 %
2019 34 345 18 536 2 519 988 7,33 % 5,33 %
Liczba pracowników
(w przeliczeniu na osoby)
Liczba odejść pracowników
(w przeliczeniu na osoby)
Procent odejść pracowników
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. KGHM Polska Miedź S.A. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. KGHM Polska Miedź S.A. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. KGHM Polska Miedź S.A.
Odejścia: 2020 33 526 18 529* 3 183 1 031 9,49 % 5,56 %
2019 34 345 18 536* 2 570 952 7,48 % 5,14 %
* Pracujący, dla których KGHM Polska Miedź S.A. jest głównym miejscem pracy (łączna liczba pracowników KGHM Polska Miedź S.A. na 31 grudnia 2020 roku wynosiła 18 529).

Liczba wypadków związanych z pracą wg płci:

  • 403-2

2020 2019
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. KGHM Polska Miedź S.A. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. KGHM Polska Miedź S.A.
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
Łączna liczba wypadków (incydentów) przy pracy 64 361 3 210 78 464 4 295
Liczba wypadków (incydentów) śmiertelnych 0 3 0 3 0 3 0 3
Liczba wypadków ciężkich (incydentów) 0 4 0 3 0 3 0 2
Liczba wypadków lekkich (incydentów) 64 354 3 204 74 450 0 290
Całkowita liczba osób poszkodowanych w wypadkach 425 213 531 299

Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika

  • 404-1

2020 2019
Grupa Kapitałowa
KGHM Polska
Miedź S.A.
KGHM
Polska Miedź
S.A.
Grupa Kapitałowa
KGHM Polska
Miedź S.A.
KGHM
Polska Miedź
S.A.
Łączna liczba godzin szkoleniowych 395 309 326 817 575 861 431 949
Liczba pracowników 33 526 18 529 34 345 18 536*
Średnia liczba godzin szkoleniowych 11,80 17,60 16,77 23,30
* Pracujący, dla których KGHM Polska Miedź S.A. jest głównym miejscem pracy (łączna liczba pracowników KGHM Polska Miedź S.A. na 31 grudnia 2020 roku wynosiła 18 529) .

Wyniki wyszukiwania