Raport Zintegrowany KGHM Polska Miedź S.A.
oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
za rok 2020

Wsparcie społeczeństwa przez Grupę Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A. w przeciwdziałaniu pandemii koronawirusa COVID-19

W KGHM Polska Miedź S.A., a także we wszystkich kopalniach zagranicznych Grupy KGHM Polska Miedź S.A. oraz Sierra Gorda S.C.M. podjęto szereg działań w związku z ogłoszonym stanem epidemii.

Działamy, dbamy, chronimy - skutecznie zapobiegamy rozprzestrzenianiu się koronawirusa

Inicjatywy i procedury

 • oddział covidowy w szpitalu MCZ
 • pomoc dla Seniorów
 • praca zdalna i ograniczone kontakty
 • procedury ochronne

Środki zapobiegawcze

 • kamery termowizyjne
 • płyny dezynfekcyjne NITROSEPT
 • dezynfekcja i maseczki w przestrzeniach wspólnych i transporcie
 • bezpieczeństwo przy zjazdach ludzi w kopalniach

Komunikacja i edukacja

 • wiele kanałów komunikacji
 • bieżące komunikaty o procedurach wewnętrznych i wytycznych służb sanitarnych
 • akcje plakatowe, filmy edukacyjne, ulotki, gazeta i tv firmowa
 • specjalna infolinia dla pracowników

W ramach prowadzonych działań KGHM Polska Miedź S.A. wraz ze spółkami z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. włączyła się m.in. w produkcję środków do dezynfekcji (specjalną linię technologiczną uruchomiła spółka NITROERG S.A. produkując płyn NITROSEPT) oraz w produkcję maseczek i fartuchów ochronnych (spółki KGHM ZANAM S.A. oraz MERCUS Logistyka Sp. z o .o.).

Fundacja KGHM Polska Miedź w ramach darowizny przekazała w 2020 roku 20 tysięcy litrów płynu do dezynfekcji Nitrosept szpitalom, hospicjom i innym placówkom medycznym na terenie całej Polski. Pierwsze darowizny wyprodukowanego przez spółkę z Grupy Kapitałowej KGHM płynu trafiły do personelu instytucji medycznych.

Fundacja KGHM przekazała też ponad 1,2 mln zł na zakup sprzętu niezbędnego do ratowania zdrowia i życia w związku z nagłym wzrostem zakażonych, w tym respiratory, testy, dozowniki tlenowe. Pomoc trafiła do Szpitala MCZ w Lubinie i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.

Partie wysterylizowanych masek ochronnych szytych przez KGHM ZANAM S.A. i MERCUS Logistyka Sp. z o.o. trafiły do najbardziej potrzebujących, w tym do Szpitala RCZ. PHU Lubinpex Sp. z o.o., spółka z Grupy Kapitałowej KGHM, dostarczała obiady personelowi szpitala w Legnicy – do medyków trafiało w ten sposób nawet 200 obiadów dziennie. Grupa Kapitałowa KGHM przekazała także. maseczki typu FFP2 Wojewodzie Dolnośląskiemu, który koordynuje w regionie działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Grupa oddała też do dyspozycji Starostwa Powiatowego w Głogowie budynek, który może być wykorzystany dla celów odbywania kwarantanny.

KGHM Polska Miedź S.A. wraz z regionalnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Caritasem i lokalnymi organizacjami, zaplanowała działania zwiększające bezpieczeństwo i komfort seniorów na Dolnym Śląsku. Łączne zaangażowanie KGHM w ramach Solidarnościowego Korpusu Pomocy Seniorom wyniosło do tej pory ponad 400 tys. złotych. Pomoc trafiła do ponad 28 tys. osób starszych w regionie. Fundacja KGHM Polska Miedź przekazuje ośrodkom pomocy społecznej w regionie środki m.in. na zakup produktów spożywczych. Te działania wspierają wolontariusze Spółki, którzy czynnie biorą udział w przygotowaniach i dystrybucji poszczególnych darów. W listopadzie 2020 roku Fundacja KGHM wsparła pomocą cztery ośrodki Caritas: Archidiecezji Wrocławskiej, Diecezji Legnickiej, Diecezji Świdnickiej i Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. W ten sposób, m.in. do seniorów z Wrocławia i okolic, w tym czasie trafiało blisko 400 paczek żywnościowych. Pakiety zawierały najbardziej potrzebne produkty, głównie artykuły spożywcze o długim terminie ważności. To kluczowe, gdyż w czasie pandemii zakupy są utrudnione i wiążą się z narażeniem zdrowia.

W ramach realizacji przez KGHM Polska Miedź S.A. dyspozycji rządowych na przełomie listopada i grudnia 2020 roku uruchomiony został tymczasowy oddział dla chorych na COVID-19 w Wałbrzychu, w kompleksie budynków przy ul. Batorego. Działa tam 50 łóżek dla chorych mieszkańców regionu.

Z kolei w Miedziowym Centrum Zdrowia w Lubinie, należącym do Grupy Kapitałowej KGHM, już od początku listopada 2020 roku funkcjonuje oddział przeznaczony dla chorych na COVID-19 oraz z podejrzeniem zakażenia. Szpital może przyjąć ponad 50 pacjentów.

Wyniki wyszukiwania