Raport Zintegrowany KGHM Polska Miedź S.A.
oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
za rok 2020

Nasze aktywa

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. posiada zdywersyfikowane geograficznie aktywa górnicze (kopalnie rud miedzi oraz pierwiastków towarzyszących, takich jak srebro, molibden, nikiel, złoto i innych metali szlachetnych) zlokalizowane w Polsce, USA, Chile i Kanadzie. Ponadto w jej posiadaniu znajdują się huty miedzi zlokalizowane w Polsce.

Kluczowe aktywo zagraniczne – kopalnia Sierra Gorda będąca wspólnym przedsięwzięciem KGHM INTERNATIONAL LTD., Sumitomo Metal Mining oraz Sumitomo Corporation, zlokalizowana jest w Chile. Ponadto, w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. znajdują się projekty górnicze w fazie przedoperacyjnej (m.in. Victoria, Sierra Gorda Oxide), jak i inne projekty eksploracyjne.

Działalność produkcyjna Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź na świecie

kghm grafiki-57 kghm grafiki-57

ZG Polkowice-Sieroszowice
Lokalizacja Dolny Śląsk, Polska Kopalnia ZG Polkowice-Sieroszowice położona jest na Dolnym Śląsku na zachód od granic miasta Polkowice. Obecnie prowadzi eksploatację złoża w obrębie czterech obszarów górniczych: „Polkowice”, „Radwanice Wschodnie”, „Sieroszowice” i części obszaru „Głogów Głęboki-Przemysłowy”.
W obszarze górniczym „Sieroszowice”, ponad serią miedzionośną, występują też bogate pokłady soli kamiennej.
Własność Oddział KGHM Polska Miedź S.A.
Typ kopalni podziemna
Kopalina główna ruda miedzi
Kopalina towarzysząca Srebro, ołów, sól kamienna, złoto
Typ złoża stratoidalne
Produkt końcowy ruda miedzi
Wydobycie miedzi w urobku w 2020 roku 191,0 tys. Mg

Eksploatacja złoża prowadzona jest systemami komorowo-filarowymi z ugięciem stropu, z zastosowaniem techniki strzałowej. Aktualna zdolność produkcyjna ZG Polkowice-Sieroszowice wynosi około 12 mln t rudy rocznie.

ZG Rudna
Lokalizacja Dolny Śląsk, Polska Kopalnia ZG Rudna jest zlokalizowana na Dolnym Śląsku, na północ od miasta Polkowice. Eksploatuje złoże rud miedzi w obszarach górniczych „Rudna” oraz w części obszarów górniczych „Sieroszowice”, „Lubin-Małomice” i „Głogów Głęboki-Przemysłowy”.
Głębokość zalegania eksploatowanego aktualnie złoża wynosi od 844 do 1250 m. Eksploatacja złoża prowadzona jest systemami komorowo-filarowymi z ugięciem stropu oraz z podsadzką hydrauliczną, z zastosowaniem techniki strzałowej. Obecna, średnia zdolność produkcyjna wynosi około 12 mln t rudy rocznie.
Własność Oddział KGHM Polska Miedź S.A.
Typ kopalni podziemna
Kopalina główna ruda miedzi
Kopalina towarzysząca srebro, ołów, złoto
Typ złoża stratoidalne
Produkt końcowy ruda miedzi
Wydobycie miedzi w urobku w 2020 roku 177,4 tys. Mg

ZG Lubin
Lokalizacja Dolny Śląsk, Polska Kopalnia ZG Lubin jest zlokalizowana na Dolnym Śląsku, na północny-zachód od granic miasta Lubina. Eksploatuje złoże rud miedzi w obszarze górniczym „Lubin-Małomice” na głębokości od 550 do 1006 m.
Eksploatacja złoża prowadzona jest systemami komorowo-filarowymi z ugięciem stropu oraz z podsadzką hydrauliczną w filarze ochronnym ustanowionym dla miasta Lubina, z zastosowaniem techniki strzałowej.
Własność Oddział KGHM Polska Miedź S.A.
Typ kopalni podziemna
Kopalina główna ruda miedzi
Kopalina towarzysząca srebro, ołów, złoto
Typ złoża stratoidalne
Produkt końcowy ruda miedzi
Wydobycie miedzi w urobku w 2020 roku 73,5 tys. Mg
Aktualna zdolność produkcyjna kopalni wynosi około 8 mln t rudy rocznie.
HM Głogów
Lokalizacja Dolny Śląsk, Polska Kompleks zakładów hutniczych z lokalizacją w Głogowie, obejmujący dwa ciągi do przetopu koncentratów miedzi w oparciu o technologię jednostadialnego przetopu koncentratów w piecach zawiesinowych Oprócz miedzi elektrolitycznej Oddział HM Głogów produkuje ołów surowy (około 30 tys. t rocznie), srebro (około 1218 t), złoto (około 2 t) oraz kwas siarkowy (ponad 500 tys. t).
Własność Oddział KGHM Polska Miedź S.A.
Typ huty surowcowa
Produkt końcowy miedź elektrolityczna
Produkcja miedzi elektrolitycznej w 2020 roku 437,1 tys. t
HM Legnica
Lokalizacja Dolny Śląsk, Polska Huta zlokalizowana jest w Legnicy o aktualnej zdolności produkcyjnej ok. 120 tys. t miedzi elektrolitycznej. Eksploatowana od lat 50-tych XX wieku w oparciu o proces szybowy. Huta oprócz miedzi elektrolitycznej produkuje również ołów rafinowany w ilości około 30 tys. t rocznie, a także kwas siarkowy – około 100 tys. t, siarczan miedzi oraz siarczan niklu.
Własność Oddział KGHM Polska Miedź S.A.
Typ huty surowcowa
Produkt końcowy miedź elektrolityczna
Produkcja miedzi elektrolitycznej w 2020 roku 123,3 tys. t
HM Cedynia
Lokalizacja Dolny Śląsk, Polska Walcownia Miedzi Cedynia, zlokalizowana w okolicach Orska, swoją produkcję opiera na miedzi katodowej pochodzącej z HM Głogów oraz z HM Legnica. Podstawowym produktem HM Cedynia jest walcówka miedziana otrzymywana na linii Contirod produkowana w ilości około 250 tys. t rocznie oraz drut z miedzi beztlenowej produkowany w ilości około 18 tys. t rocznie na linii UPCAST, w tym druty z miedzi beztlenowej z dodatkiem Ag.
Własność Oddział KGHM Polska Miedź S.A.
Typ huty przetwórcza
Produkt końcowy walcówka miedziana, druty z miedzi beztlenowej
Produkcja w 2020 roku 245,4 tys. t walcówki miedzianej i 14,1 tys. t drutów z miedzi beztlenowej

Kopalnia Robinson
Lokalizacja Nevada, USA Kopalnia zlokalizowana jest w hrabstwie White Pine, w stanie Nevada, około 11 km na zachód od Ely (około 400 km na północ od Las Vegas), w paśmie górskim Egan, na średniej wysokości 2130 m n.p.m., w pobliżu autostrady nr 50.
Kopalnia obejmuje 3 duże wyrobiska: Liberty, Tripp-Veteran oraz Ruth. Obecnie eksploatowane jest wyrobisko Ruth. Wydobyta za pomocą konwencjonalnych metod ruda jest następnie przerabiana w zakładzie przeróbki na koncentrat miedzi i złota oraz osobno koncentrat molibdenu.
Własność 100% KGHM INTERNATIONAL LTD.
Typ kopalni odkrywkowa
Kopalina główna ruda miedzi
Kopalina towarzysząca złoto i molibden
Typ złoża porfirowe/ skarnowe
Produkt końcowy koncentrat miedzi i złota, koncentrat molibdenu
Produkcja płatnej miedzi w 2020 roku 47,4 tys. t

Kopalnia Carlota
Lokalizacja Arizona, USA Kopalnia Carlota znajduje się w zachodniej części Stanów Zjednoczonych w regionie górniczym Miami-Globe, w stanie Arizona na poziomie 1 300 m n.p.m. Otoczenie kopalni to górzysty, pustynny teren.
Wydobycie rudy miedzi z kopalni Carlota odbywa się konwencjonalnymi metodami typowymi dla kopalń odkrywkowych metali, tj. urabiania skał za pomocą materiałów wybuchowych i transportu urobku z wykorzystaniem wozów odstawczych. W 2018 roku wznowiono eksploatację górniczą w obszarze Eder South.
Własność 100% KGHM INTERNATIONAL LTD.
Typ kopalni odkrywkowa
Kopalina główna ruda miedzi
Typ złoża porfirowe
Produkt końcowy katody miedziane
Produkcja płatnej miedzi w 2020 roku 5,0 tys. t

Przeróbka rudy ze względu na jej charakter odbywa się poprzez ługowanie na hałdzie, ekstrakcję uzyskanego roztworu oraz elektrolizę miedzi metalicznej ze stężonego roztworu. Produktem końcowym jest miedź elektrolityczna w postaci katod.

Zagłębie Sudbury
Lokalizacja Sudbury, Ontario, Kanada Zagłębie Sudbury położone jest w środkowym Ontario w Kanadzie, około 400 km na północ od Toronto. KGHM INTERNATIONAL LTD. posiada tam szereg aktywów, jednak eksploatacja górnicza od kwietnia 2019 roku odbywa się wyłącznie z kopalni podziemnej McCreedy West, z racji faktu, że w stan Care & Maintenance przeszła kopalnia Morrison / Levack. Eksploatacja prowadzona jest przy pomocy technik górniczych uzależnionych od geometrii złoża – głównie jest to zmechanizowana metoda selektywnego wybierania z podsadzaniem kolejnych poziomów od dołu do góry oraz z wydzielaniem podpoziomów. Całość pozyskiwanej rudy miedzi i niklu wraz z metalami szlachetnymi jest przerabiana w zakładzie Clarabelle w Sudbury, należącym do Vale.
Własność 100% KGHM INTERNATIONAL LTD.
Typ kopalni podziemna
Kopalina główna ruda miedzi, niklu, platyny, palladu i złota
Typ złoża spągowe (footwall)/ kontaktowe Ni
Produkt końcowy ruda miedzi i niklu wraz z metalami szlachetnymi
Produkcja płatnej miedzi w 2020 roku 2,1 tys. t
Projekt Victoria
Lokalizacja Zagłębie Sudbury, Ontario, Kanada Projekt zlokalizowany jest w kanadyjskiej prowincji Ontario, w odległości około 35 km na zachód od miasta Sudbury. W 2002 roku nabyto prawa do złóż mineralnych na obszarze Victoria i rozpoczęto prace poszukiwawcze na tym terenie. Obecny scenariusz rozwoju projektu zakłada udostępnienie złoża przez 2 szyby (szyb eksploatacyjny oraz szyb wentylacyjny). Przeprowadzone dotychczas prace eksploracyjne potwierdzają ciągłość oraz charakterystykę mineralizacji do poziomu około 2200 m poniżej poziomu terenu.
Własność 100% KGHM INTERNATIONAL LTD.
Typ kopalni podziemna
Kopalina główna ruda miedziowo-niklowa
Metale towarzyszące złoto, platyna i pallad
Czas życia kopalni 14 lat
Produkt końcowy ruda miedzi, niklu i metali szlachetnych
Prognozowana produkcja roczna 16 tys. t Ni, 18 tys. t Cu

Na podstawie przeprowadzonych prac analitycznych w 2017 roku, obecny bazowy scenariusz zakłada dwie fazy rozwoju projektu Victoria obejmujące głębienie pierwszego szybu przy jednoczesnym wykonaniu dodatkowych prac eksploracyjnych, a następnie głębienie szybu produkcyjnego.

W 2020 roku kontynuowano prace eksploracyjne, mające na celu zwiększenie stopnia rozpoznania części zasobów mineralnych oraz działania związane z utrzymaniem dobrych relacji z kluczowymi interesariuszami projektu. Rozpoczęto prace związane z przygotowaniem i zabezpieczeniem wybranych elementów infrastruktury, jako etap przygotowawczy do dalszego rozwoju projektu.

Projekt Ajax
Lokalizacja Kamloops, Kolumbia Brytyjska, Kanada Projekt Ajax zlokalizowany jest w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie, w odległości 400 km na północny-wschód od Vancouver, w bliskim sąsiedztwie miasta Kamloops. Projekt zakłada budowę kopalni odkrywkowej miedzi i złota oraz zakładu wzbogacania rud wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Do roku 2016 prowadzono prace nad Studium Wykonalności projektu, określające wstępne warunki ekonomiczne przedsięwzięcia.
W grudniu 2017 roku Ministrowie Środowiska oraz Energii, Górnictwa i Zasobów Ropy Naftowej Kolumbii Brytyjskiej (władze prowincjonalne) zdecydowali o nieprzyznaniu Certyfikatu Oceny Środowiskowej (EA Certificate) dla projektu Ajax.
Własność KGHM INTERNATIONAL LTD. 80%; Abacus Mining and Exploration Inc. 20%
Typ kopalni Odkrywkowa
Kopalina główna ruda miedzi
Metale towarzyszące metale szlachetne (złoto i srebro)
Czas życia kopalni 19 lat
Produkt końcowy koncentrat miedzi
Prognozowana produkcja roczna 53 tys. t Cu, 114 tys. oz Au

W czerwcu 2018 roku rząd Kanady, poprzez Governor-in-Council (Gabinet), wydał negatywną decyzję dotyczącą realizacji projektu Ajax ze względu na przewidywane, znaczące niekorzystne skutki projektu dla środowiska. Decyzje zostały podjęte w procesie oceny oddziaływania na środowisko, uwzględniającym istotne zaangażowanie prowincjalnych i federalnych agencji rządowych, grup ludności rdzennej oraz szerokiego grona interesariuszy, w tym tysięcy przedstawicieli społeczności lokalnych.

W związku z nieprzyznaniem Certyfikatu Oceny Środowiskowej (EA Certificate), w 2020 roku kontynuowano prace związane głównie z monitoringiem oraz zabezpieczeniem terenu projektu zgodnie z wymogami regulacyjnymi. Uruchomiono biuro projektu Ajax w Kamloops (Kolumbia Brytyjska), jako jeden z elementów działań ukierunkowanych na dialog z ludnością rdzenną i społecznością lokalną.

Kopalnia Sierra Gorda i projekt Sierra Gorda Oxide
Lokalizacja Region II, Chile Kopalnia Sierra Gorda zlokalizowana jest na pustyni Atacama, na obszarze administracyjnym Sierra Gorda w regionie Antofagasta, na północy Chile około 60 km na południowy zachód od miasta Calama. Kopalnia położona jest na poziomie 1 700 m n.p.m., w odległości 4 km od miejscowości Sierra Gorda.
Kopalnia Sierra Gorda 1 lipca 2015 roku rozpoczęła produkcję komercyjną (od tego momentu sporządza sprawozdanie z zysków lub strat z działalności). Wydobycie rudy obejmuje urabianie jej za pomocą materiałów wybuchowych, załadunek oraz transport rudy wozami odstawczymi do zakładu przeróbczego, gdzie następnie poddawana jest procesom kruszenia i mielenia.
Produktem końcowym procesu zakładu przeróbczego Sierra Gorda jest koncentrat miedzi oraz koncentrat molibdenu.
Własność 55% KGHM INTERNATIONAL LTD,
45% SMM SIERRA GORDA INVERSIONES LIMITADA, w tym odpowiednio:
-Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. (31,5%)
-Sumitomo Corporation (13,5%)
Typ kopalni odkrywkowa
Kopalina główna ruda miedzi
Metale towarzyszące molibden, złoto
Czas życia kopalni 23 lata dla obecnego złoża w oparciu o I fazę inwestycji wraz z działaniem usuwania wąskich gardeł. Dodatkowo istnieje możliwość wydłużenia eksploatacji z uwzględnieniem nowych złóż.
Produkt końcowy koncentrat miedzi, koncentrat molibdenu
Produkcja płatna w 2020 roku 148,7 tys. t miedzi w koncentracie, 16,3 mln funtów molibdenu w koncentracie – dane dla 100%, udział KGHM Polska Miedź S.A. wynosi 55%

W 2020 roku pomimo zaistniałej sytuacji epidemiologicznej spowodowanej pandemią COVID-19, dzięki podjętym środkom bezpieczeństwa i mobilizacji pracowników, praca kopalni Sierra Gorda przebiegała bez istotnych zakłóceń. Sierra Gorda koncentrowała się na wdrożeniu programu optymalizacyjnego zorientowanego na poprawę pracy kopalni, zakładu przeróbczego, infrastruktury oraz zbiornika odpadów poflotacyjnych.

Podjęte działania zaowocowały zwiększeniem średniorocznego dziennego wolumenu przerobu rudy siarczkowej kopalni z bazowego poziomu 110 tys. t rudy dziennie do poziomu 124 tys. t rudy dziennie. W dalszym ciągu kopalnia Sierra Gorda ukierunkowana jest na zwiększanie efektywności kosztowej oraz operacyjnej zakładu.

Projekt Sierra Gorda Oxide zakłada ługowanie tlenkowej rudy miedzi Sierra Gorda na hałdzie permanentnej oraz produkcję wysokiej jakości katod miedzi w instalacji ekstrakcji i elektrowydzielania (SX-EW), w okresie ok. 11 lat. Średnia produkcja miedzi wynosić będzie ok. 30 tys. t/rok. Obecnie większość zasobów rudy tlenkowej planowanych do przerobu została wydobyta i zdeponowana w pobliżu lokalizacji przyszłego zakładu. W 2020 roku kontynuowano prace uzupełniające mające na celu przygotowanie do kolejnego etapu prac inżynieryjnych i dalszego rozwoju projektu.

Kopalnia Franke
Lokalizacja Region Antofagasta, Chile Kopalnia jest zlokalizowana na pustynnym obszarze w północnym Chile, w regionie Altamira, blisko południowej granicy regionu Antofagasta, w pobliżu drogi publicznej łączącej kopalnię z autostradą Pan-American.
Wydobycie prowadzone jest konwencjonalnymi metodami odkrywkowymi. Przeróbka rudy ze względu na jej charakter odbywa się poprzez ługowanie na hałdzie, ekstrakcję uzyskanego roztworu oraz elektrolizę miedzi metalicznej ze stężonego roztworu. Produktem końcowym jest miedź elektrolityczna w postaci katod.
Własność 100% KGHM INTERNATIONAL LTD.
Typ kopalni odkrywkowa
Typ złoża IOCG (typ złoża zawierający żelazo, miedź i złoto)
Produkt końcowy katody miedziane
Produkcja płatnej miedzi w 2020 r 12,5 tys. t

Pozostałe aktywa

Na przestrzeni ostatnich lat w grupie spółek krajowych nie zachodziły istotne zmiany w strukturze głównych aktywów. Nadal, z punktu widzenia zabezpieczenia pracy ciągu technologicznego KGHM Polska Miedź S.A., istotne są spółki krajowe działające głównie na jego rzecz, w tym m.in.:

  • PeBeKa S.A. – wykonawca robót górniczych
  • KGHM ZANAM S.A. – dostawca i serwisant maszyn górniczych, świadczy również usługi utrzymania ruchu w wybranych obszarach i uczestniczy w realizacji zadań inwestycyjnych
  • KGHM Metraco S.A. – dostawca złomów miedzi
  • „Energetyka” Sp. z o.o. – spółka zabezpiecza część potrzeb energetycznych KGHM Polska Miedź S.A.

Inwestycje w ramach funduszy inwestycyjnych zamkniętych pełnią rolę w zarządzaniu wybranymi aktywami non core. Znaczącą część aktywów Funduszy stanowią inwestycje z obszaru szeroko rozumianej ochrony zdrowia, w tym Polska Grupa Uzdrowisk.

Ponadto, wśród spółek zagranicznych, pod marką DMC Mining Services funkcjonuje grupa spółek DMC Mining Services Ltd., FNX Mining Company Inc., Raise Boring Mining Services S.A. de C.V., DMC Mining Services Corporation, DMC Mining Services Colombia S.A.S., DMC Mining Services (UK) Ltd. oraz DMC Mining Services Chile SpA, które świadczą usługi w zakresie głębienia szybów, robót przygotowawczych, budowy naziemnych i podziemnych obiektów kopalń, wiertnictwa górniczego, drążenia tuneli na potrzeby budownictwa ogólnego oraz usług inżynieryjnych.

 

Wyniki wyszukiwania