Raport Zintegrowany KGHM Polska Miedź S.A.
oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
za rok 2020

Witamy w KGHM Polska Miedź S.A.

Witamy w Raporcie Zintegrowanym KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2020 rok

Dzięki prezentacji naszej działalności biznesowej i operacyjnej, przybliżamy interesariuszom, a szczególnie inwestorom, instytucjom finansowym i ubezpieczycielom, Jednostkę Dominującą KGHM Polska Miedź S.A. i Grupę Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A., nasze działania oraz kierunki rozwoju. 

VIII Raport Zintegrowany Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. obejmuje wyniki niefinansowe i finansowe dla KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za 2020 rok (okres raportowania 1.01-31.12.2020 roku

  • 102-48
  • 102-49
  • 102-50
  • 102-51
  • 102-52

Zgodnie z naszym zobowiązaniem corocznej publikacji raportu zintegrowanego prezentujemy nasz wpływ na kwestie środowiskowe, ekonomiczne i społeczne. Poprzedni raport zintegrowany za 2019 rok został opublikowany w 2020 roku. Nie dokonywano w nim żadnych korekt i znaczących zmian sprawozdawczych. Raport został przygotowany z wykorzystaniem wybranych wskaźników standardu raportowania Global Reporting Initiative (GRI) Standards. 

Wyniki wyszukiwania